សទ្ទានុក្រម​រូបសាស្ត្រ អង់គ្លេស​-​ខ្មែរ

សទ្ទានុក្រម ​រូបសាស្ត្រ អង់គ្លេស​-​ខ្មែរ ជាសៀវភៅ​ដែលចម្លង​ចេញ​ពី Khmer-Anglais de Physique 1994 ដោយ​លោក ម៉ុន ម៉ន​ និងជំនួយការ លោក មង្គល​​។ អានបន្ត »

Advertisements

ទ្រឹស្ដីបទ​កង់ទូម (Quantum Theory)

ទ្រឹស្ដីបទ​កង់ទូម (Quantum Theory) អានបន្ត »

គីមី​វិទ្យា​និង​ភាព​បំរែ​បំរួល​កាំ​រស្មី​ព្រះ​អាទិត្យ​ក្នុង​ស្រទាប់​អូហ្សូន

មេរៀន​នេះ​បាន​បង្ហាញ​អំពីការ​អភិវឌ្ឍ​ថ្មី​ៗ​នៃ​គីមី​វិទ្យា និង​បំលាស់​ប្តូរនៃកាំ​រស្មីព្រះ​អាទិត្យ​មកលើ​ផែន​ដី​យើង​។ ការ​សិក្សា​ក្នុង​មន្ទី​រពិសោធ​ ការអង្កេត​មើល​បរិយាកាស និងការ​ធ្វើ​វិភាគ​បរិយាកាស បាន​​អភិវឌ្ឍ​និង​ត្រូវ​បានបង្កើត​ឡើងយ៉ាង​សំខាន់​។ ការ​សិក្សា​ក្នុង​មន្ទី​រពិសោធ ​បាន​បង្ហាញ​មួយ​ផ្នែក​សំខាន់​នៃ​ប្រតិកម្ម​វិសភាគ​ទាំង​ឡាយ​នៅ​ក្នុង​ស្រទាប់​អូហ្សូន ដែលបាត់បង់​សមត្ថភាព​។ របាយ​ការណ៏​អង្កេត​មើល​ថ្មី​ៗ​មួយ​ចំនួនក្នុង​យុទ្ឋនាការដ៏​ខ្លាំង​ខ្លាមួយ​ របស់​សហគម​អ៊ឺរ៉ុប និង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក បាន​បន្ថែមនូវ​ចំនេះ​ដឹង​ជា​ច្រើន ទៅ​លើ​ការ​ខូច​ស្រទាប់​អូហ្សូន នៅ​តំបន់​អង់តាកតិច និង​តំបន់​អាកតិច​។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ដែរ ក៏​មាន​យុទ្ឋនាការ​និង​បង្កើត​អោយ​មាន​សហព័ន្ឋ UV អន្តរជាតិ​ ដើម្បី​បន្ថែម​ចំណេះ​ដឹង​អំ​ពី កំរិត​នៃកាំ​រស្មី​ UV ចាំង​មក​ផែន​ដី​យើង​។ ការ​ធ្វើវិភាគ​បរិយាកាស​ក៏​បានរីកចំរើន​ឡើង​ដែរ ក្នុងទស្សវត្ស​ចុង​ក្រោយ​នេះ​។ អានបន្ត »