វចនានុក្រម​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្តុ (បោះពុម្ភ​លើក​ទី​៣)

ខ្ញុំ​មាន​ជំនឿ​ថា ​សៀវភៅ​នេះ​វា​នឹង​ជួយ​ដល់​អ្នក​ដែល​សិក្សា​ផ្នែក​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​យ៉ាង​សំខាន់​បំផុត​។ នៅ​ផ្នែក​បញ្ចប់​នៃ​សៀវ​ភៅ​គេ​បាន​បន្ថែម​នូវ តារាង​ឈ្មោះ​នៃ​ធនាគារ​ជាតិ​នៅ​លើ​ពិភព​លោក តារាង​ឈ្មោះ​ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន​លើ​ពិភពលោក ទីផ្សារ​លក់​ដុំ​ក្នុង​ពិភព​លោក និង រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ​។ អានបន្ត »

Advertisements

វចនានុក្រម​វិស្វកម្ម (បោះពុម្ភលើកទី​២)

វចនានុក្រម​វិស្វកម្ម​នេះ​គឺ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ជាពិសេស​សំរាប់​វិស្វករ អ្នក​វិទ្យា​សាស្ត្រ និស្សិត សាស្ត្រាចារ្យ អ្នក​អាននិង​សរសេរ នូវ​ពត៍មាន​ដែល​មាន​ភាព​ទូលំទូលាយ ហើយវា​នឹង​ផ្ដល់​អោយ​យើង​យល់​នូវ​ពាក្យ​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​ការទំនាក់ទំនង​រវាង​គ្នានិង​គ្នា​។

ការបោះ​ពុម្ភ​លើក​ទី​២​នេះ​គឺ​ សំដៅ​ទៅ​លើ​ពាក្យ​ទាំង​ឡាយ​ណា ​ដែល​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​សំរាប់ សំណង់​អគារ សំណង់​ជីវ​សាស្ត្រ ប្រព័ន្ធ​បញ្ជា​ផ្សេង​ៗ ការ​សិក្សា​ផ្នែក​វិស្វកម្ម អគ្គីសនី​និង​អេឡិចត្រូនិច ប្រព័ន្ធ​ការពារ​សំលេង វិស្វឧស្សាហកម្ម វិស្វកម្ម​យន្តសាស្ត្រ និង​ច្រើន​ទៀត​។ អានបន្ត »

សទ្ទានុក្រម​កុំព្យូទ័រ អង់គ្លេស-ខ្មែរ-អង់គ្លេស (Khmer IT)

សទ្ទានុក្រម​កុំព្យូទ័រ អង់គ្លេស-ខ្មែរ-អង់គ្លេស (Khmer IT)

PDF | 365KB | 57p | 2005

ទាញយកឯកសារទីនេះ

ឯកសារ​នេះបាន​មក​ពី៖ www.khmeritforyou.blogspot.com

សទ្ទានុក្រម​កុំព្យូទ័រ អង់គ្លេស-ខ្មែរ (Khmer OS)

សទ្ទានុក្រម​កុំព្យូទ័រ អង់គ្លេស-ខ្មែរ (Khmer OS)

PDF | 365KB | 57p | 2005

ទាញយកឯកសារទីនេះ

ឯកសារ​នេះបាន​មក​ពី៖ Khmer Software Initiative

សទ្ទានុក្រម​ការកសាង​សន្តិភាព (Peacebuilding Lexicon)

សទ្ទានុក្រម​ការកសាង​សន្តិភាព​ បាន​រៀបរៀង​ឡើង​ដោយ​ មជ្ឈមណ្ឌល​ដើម្បី​សន្តិភាព​និង​អភិវឌ្ឍន៏ និង​វិទ្យាស្ថាន​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​និង​ស្រាវជ្រាវ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៏​កម្ពុជា​។ សៀវភៅ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចែក​ជា​ពីរ​ផ្នែក៖ ភាគទី ១៖ អង់គ្លេស​-​ខ្មែរ និង ភាគទី ២៖ ខ្មែរ-អង់គ្លេស​។

អត្ថាធិប្បាយ និយម​ន័យ​ ពាក្យ​គន្លឹះ និងការ​បកស្រាយពី​ការងារ​ក៏សាង​សន្តិភាព​ ស្រប​ទៅ​តាម​ការវិវត្តន៏​ នៃ​អក្សរសាស្ត្រ​ជាតិ​។ អត្ថន័យ​បកស្រាយ​ត្រឹមត្រូវ មានប្រមាណ ៦០០​ពាក្យ និងមាន​ផ្ដល់​ឧទាហរណ៏​សំរាប់​ជាជំនួយ ដល់​ការ​យល់​ដឹង​ពី​ការ​កសាង​សន្តិភាព​។ អានបន្ត »

សទ្ទានុក្រម​គណិតសាស្ត្រ អង់គ្លេស​-​ខ្មែរ

សទ្ទានុក្រម ​គណិតសាស្ត្រ អង់គ្លេស​-​ខ្មែរ ជាសៀវភៅ​ដែលចម្លង​ចេញ​ពី Francais-Khmer-Anglais de Mathematiques 1994 ដោយ​លោក ម៉ុន ម៉ន​ និងជំនួយការ លោក មង្គល​​។ អានបន្ត »

សទ្ទានុក្រម​រូបសាស្ត្រ អង់គ្លេស​-​ខ្មែរ

សទ្ទានុក្រម ​រូបសាស្ត្រ អង់គ្លេស​-​ខ្មែរ ជាសៀវភៅ​ដែលចម្លង​ចេញ​ពី Khmer-Anglais de Physique 1994 ដោយ​លោក ម៉ុន ម៉ន​ និងជំនួយការ លោក មង្គល​​។ អានបន្ត »