បណ្ណាល័យ

បណ្ណាល័យ​ក្នុង​ពេល​នេះ​មាន​ន័យ​ថា កន្លែង​ផ្ទុក​សៀវ​ភៅ​អាន​ល្អៗ​ដែល​មាន​ប្រយោជន៏​ដល់​ការសិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​​របស់​សិស្សា​នុសិស្ស ក៏ដូច​ជា​បង​ប្អូន​ជន​រួម​ជាតិ​ទាំង​អស់​ក្នុង​ការ​សិក្សា​បន្ថែម ដើម្បី​ជា​ប្រយោជន៏​ដល់​ការសាង​ជីវភាព​អោយ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង​។

……….កំពុង​ស្ថាបនា………

Advertisements
បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បណ្ណាល័យ
%d bloggers like this: